ESF ESF

Najnovšie články

Pozvánka na seminár a otvorenie Regionálneho co-workingového centra občianskej participácie

POZVÁNKA
na seminár a otvorenie

REGIONÁLNEHO
CO-WORKINGOVÉHO CENTRA
OBČIANSKEJ PARTICIPÁCIE

SOBOTA 26.10. od 10:00 – 16:00
v Kultúrno-kreatívnom centre KLÁŠTOR
(KC Kláštor)
Námestie baníkov, Rožňava
(Betliarska 74/ 2)

 

čítať celú pozvánku …

 

Projekt Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie

 

 

Žiadateľ: OTVOR DVOR

Názov projektu: Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie

Maximálna dĺžka realizácie projektu v mesiacoch: 17

Predpokladaný dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 1.6.2019 – 30.10.2020

Celkové výdavky na projekt: 88 803,00 €

Názov partnera: Bjerkaker Learning Lab

 

Read more