Projekty 2017 - 2024


Regionálny príspevok
Regionálny príspevok
termín: 2023-2024
Program KC Kláštor (FPU)
Program KC Kláštor (FPU)
Termín: 2023 Suma: 20000 eur
EHP – CLT03, projekt Rastieme s kultúrou
EHP – CLT03, projekt Rastieme s kultúrou
Termín: jún 2022-apríl 2024
Suma: 196100 eur
Nadácia Orange – pomoc Ukrajine
Nadácia Orange – pomoc Ukrajine
Termín: 2022-2023
Suma: 15000 eur
Program Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor (FPU)
Program Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor (FPU)
Termín: 2022
Suma: 35000 eur
Nadácia Orange, aktívna komunita
Nadácia Orange, aktívna komunita
Termín: 2022
Suma: 40000 eur
Nadácia Activa, kuchynka v ubytovaní
Nadácia Activa, kuchynka v ubytovaní
termín: 2021
suma: 5000 eur
Košický samosprávny kraj, dlažba rajského dvora.
Košický samosprávny kraj, dlažba rajského dvora.
Termín: 2021
Suma: 4230 eur
Prvý k-rok Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor (FPU)
Prvý k-rok Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor (FPU)
Termín: 2021
Suma: 10000 eur
CO3 – co-exist, co-work, co-operate
CO3 – co-exist, co-work, co-operate
termín: jún 2020 – október 2021
suma: 79 727 eur
US Embassy, projekt Zriadenie priestorov pre English speaking corner
US Embassy, projekt Zriadenie priestorov pre English speaking corner
termín: 2019 – 2020
suma: 7000 eur
Ministerstvo kultúry SR, program Obnov si svoj dom, projekt Reštaurátorský, archeologický a umelecko-historický výskum,(žiadateľom bolo Mesto Rožňava)
Ministerstvo kultúry SR, program Obnov si svoj dom, projekt Reštaurátorský, archeologický a umelecko-historický výskum,(žiadateľom bolo Mesto Rožňava)
termín: 2019
suma: 20 000 eur
Nadácia EPH, program Pamätaj, projekt Reštaurovanie nástennej maľby Posledná večera
Nadácia EPH, program Pamätaj, projekt Reštaurovanie nástennej maľby Posledná večera
termín: september – december 2019
suma: 7800 eur
Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie
Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie
Termín: 1.6.2019 – 30.10.2020
Suma: 88 803,00 €
Nadácia VÚB, program Komunitné granty, projekt Rajský dvor v Kláštore
Nadácia VÚB, program Komunitné granty, projekt Rajský dvor v Kláštore
termín: 1. marec 2019 – 30. jún 2020 suma: 5390 eur
Úrad vlády SR, rekonštrukcia priestorov sociálneho podniku – šicej dielne Monastery
Úrad vlády SR, rekonštrukcia priestorov sociálneho podniku – šicej dielne Monastery
termín: 2018-2019
suma: 28 979 eur
Projekt „Verejné priestory naživo“
Projekt „Verejné priestory naživo“
Výška poskytnutého NFP: 282 390,92 EUR
Nadácia EPH, program Pamätaj, projekt Reštaurovanie omietok vo vstupných chodbách
Nadácia EPH, program Pamätaj, projekt Reštaurovanie omietok vo vstupných chodbách
termín: 1. august 2017 – 31. október 2017
suma: 10 000 eur

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs