Ministerstvo kultúry SR, program Obnov si svoj dom, projekt Reštaurátorský, archeologický a umelecko-historický výskum,(žiadateľom bolo Mesto Rožňava)


termín: 2019
suma: 20 000 eur
Ministerstvo kultúry SR, program Obnov si svoj dom, projekt Reštaurátorský, archeologický a umelecko-historický výskum,(žiadateľom bolo Mesto Rožňava)

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs