CO3 – co-exist, co-work, co-operate


Projekt vytvorí priestor pre ďalšie dlhodobé a kontinuálne aktivity v už existujúcom co-workingu, vďaka ubytovacím kapacitám umožní realizovať projekty s účasťou partnerov zo vzdialenejších častí regiónu a efektívne využiť možnosti ich sieťovania. Multimediálne štúdio zabezpečí dôležitú službu pre užívateľov co-workingu na úrovni tvorby a spracúvania video a grafických materiálov s cieľom zlepšiť komunikáciu s verejnosťou a teda aj propagáciu svojich aktivít.

Aktivity projektu:

  • rekonštrukcia časti priestorov Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor (ubytovanie so zázemím, multimediálne štúdio)
  • sprevádzkovanie a otvorenie multimediálneho štúdia
  • organizovanie vzdelávacích kurzov a workshopov v oblasti tvorby a spracovania vizuálneho materiálu v spolupráci s nórskymi a slovenskými partnermi

termín: jún 2020 – október 2021

suma: 79 727 eur

Projekt CO3 – co-exist, co-work, co-operate’ je podporený z programu ACF – Slovakia (www.acfslovakia.sk), ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

CO3 – co-exist, co-work, co-operate

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs