historia

História


O hľadaní a objavení dávno strateného.

Priestor pre všetkých, ktorí majú chuť niečo robiť. Aj tak by sa dalo popísať Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor v Rožňave, ktoré sa nachádza v bývalom Františkánskom kláštore na námestí v Rožňave. Je dôkazom toho, že aj keď nie sú peniaze od tamojšej samosprávy na nezávislú kultúru, nemusí to znamenať, že sa v centre Gemera nič nedeje, pokiaľ sa nájdu tí správni nadšenci.

ROŽŇAVA 16. júla – Dominanta rožňavského námestia, františkánsky kláštor z 18. storočia, pôsobí zvonka mierne ošarpaným dojmom. Takmer štvrťstoročie chátral. Posledné 4 roky sa však píše jeho nová história, a to vďaka nadšencom, ktorí v jeho priestoroch začali budovať kultúrno-kreatívne centrum. Kláštor opäť ožíva a dostáva novú tvár. Jeho renovovaný interiér nadchýňa každého, kto prekročí jeho prah.

Najprv vládla skepsa a zvedavosť

Keď nadšenci z občianskeho združenia Otvor Dvor povedali, že chcú renovovať priestory kláštora, mnohí ľudia z okolia boli skeptickí, no zároveň zvedaví. Rožňavčania boli totiž prví na Slovensku s ambíciou pretvoriť kláštor na kultúrne centrum. Postupne sa k nim pridalo mnoho ďalších dobrovoľníkov a združeniu sa podarilo kláštor prenajať pod podmienkou, že od podpisu zmluvy do piatich rokov sprístupnia pre verejnosť polovicu budovy. Podarilo sa im to.

Obèianske združenie Otvor dvor z Rožòavy chce oživi bývalý františkánsky kláštor v centre mesta. V priestoroch, ktoré takmer štvrstoroèie chátrali, plánujú vytvori komunitné kreatívne centrum. Na snímke bývalý františkánsky kláštor v Rožòave. Rožòava, 18. februára 2018. FOTO TASR – Maroš Èerný