k.k.c.k

Máme veľmi dobré skúsenosti a vzťahy s úradmi v meste, počnúc Mestským úradom, poslancami a primátorom mesta, cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pamiatkový úrad až po Finančnú správu a Úrad regionálneho zdravotníctva. Snažíme sa s nimi (aj s ostatnými) o korektné vzťahy, budovať medzi nami dôveru, a myslím, že sa nám to zatiaľ celkom darí.

Skrytá studňa a vzácna maľba

Historické budovy ukrývajú mnohé vzácnosti. Objavili ste počas rekonštrukcie aj nejaké klenoty?

Na rožňavské pomery je vzácna maľba Poslednej večere v kláštornom refektári asi z roku 1904 rožňavského rodáka Júliusa Ádáma, tri medailóny na strope refektára s vyobrazeniami svätých, celá farebná výzdoba v podobe línií a abstraktných vzorov na stropoch na chodbách i v miestnostiach. Vo vnútornom átriu sme objavili zase pôvodnú kamennú studňu. Na viacerých miestach sa zachovala pôvodná dlažba i drevená podlaha, relatívne veľa pôvodných drevených okien.

Nechávali ste pri rekonštrukcii aj pôvodnú výzdobu?

Áno, všade, kde sa to len trochu dalo, sme zachovali pôvodnú výzdobu. Sme v kontakte s Pamiatkovým úradom v Rožňave, komunikujeme s archeológmi, architektmi, historikmi.

Kníchupectvo, šičky a fotografy pod jednou strechou

Minulý týždeň ste otvorili kaviareň Rajský dvora? Čo ešte plánujete otvoriť/rozbehnúť?

Na otvorenie je už pripravené Co-workingové centrum občianskej participácie a English corner, postupne dokončievame jednotlivé ateliéry (fotografický, výtvarný, nahrávanie audiokníh) a kancelárie pre občianske združenia, pokračujeme v prípravách na otvorenie kníhkupectva, audiovizuálneho štúdia, rezidenčných ubytovacích priestorov a umeleckých ateliérov so zázemím (toalety, sprchy, kuchynka) a nanovo chceme naštartovať šiciu dielňu.

Kláštor má 1600 metrov štvorcových, veríte, že sa vám ich podarí „zapratať“?

Určite, máme dopredu dohodnutých ďalších záujemcov. Sme presvedčení, že ak pôjde všetko podľa plánov, budúci rok bude Kláštor „plný“.

Odkiaľ čerpáte zdroje na projekt? Podarilo sa vám nejako minimalizovať výdavky?

Finančné zdroje čerpáme z rôznych grantov (EÚ, fondy, nadácie), časť miezd máme z ÚPSVaRu. Nefinančné zdroje tvoria najmä dary a dobrovoľnícka práca.

Kláštor sa pomaly otvára verejnosti. — Foto: Facebook/Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor
Kláštor sa pomaly otvára verejnosti. — Foto: Facebook/Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor
Kláštor sa pomaly otvára verejnosti. — Foto: Facebook/Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor
Kláštor sa pomaly otvára verejnosti. — Foto: Facebook/Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.