Dani Ambrúš


Je najmladším, najčerstvejším členom tímu. Pochádza zo Slavca ale pomaly sa mení na malého rožňavského mešťana. Stará sa o to, aby z výčapu vždy tieklo to najlepšie, ale aj o celkový chod baru. Spolupodieľa sa na organizácii podujatí, ale začína tvoriť aj svoje vlastné, kde pre každého vytvára priestor, aby mohol realizovať svojho umeleckého ducha. Keďže je kláštor stále projekt vo vývoji, pomáha so všetkým, čo je práve akútne.

Dani Ambrúš

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs