8 feb / St2023

6-krát o dvadsiatom druhomMinulý rok bol pre nás šiestym rokom, odkedy sme Kláštor dostali do prenájmu od mesta a začali ho rekonštruovať, snažiť sa vdychovať tisíckam metrov štvorcových nový účel, zháňať prostriedky a poskytnúť fyzický, mentálny, bezpečný priestor pre vás. Svoje 2 % z dane môžete aj toho roku darovať rôznym organizáciám, ktoré robia skvelú robotu. 

Ak sa rozhodnete darovať ich nášmu OZ, každé euro vložíme do rozvíjania Kláštora, programu, komunitného a verejného priestoru.

Niektoré veci idú pomalšie, maličký krok po kroku s väčšou námahou, iné sa darí pohnúť o hodný kus dopredu a idú plynulejši a sme za to vďační. To, prečo sme vytvorili občianske združenie Otvor dvor a všetko ostatné, je, aby ľudia aktívne pristupovali k miestu, kde žijú, k svojmu mestu, susedom. Ak majú tú možnosť. A vzájomne nielen existovali vedľa seba, ale tak trochu aj spolu. A my sme veľmi radi, že spolu s nami tvoríte Kláštor. Ďakujeme.


Prečítajte si podrobnejšie o niektorých chvíľach a o našej (a vašej) činnosti v minulom roku.O okamihoch

Nevieme, či niekto príde. Už je po zotmení, keď sa v zimný štvrtok pred Kláštorom z rôznych strán námestia schádza skupinka. Niekoľko ľudí s čelovkami a v bežeckom oblečení plus pes, idú na prvý rozbeh športovo-turistického klubu.

Ďalší moment. V montérkach režeme sadrokartón, vŕtame a vymeriavame stenu, aby sa všetko stihlo, kuchyňa by mala byť čoskoro hotová.

Je leto a v refektári pod klenutým stropom a zobrazením Poslednej večere sa v modro-červenom nasvietení začína komorný koncert.

Na poschodí študenti Akadémie umení v šumiacom tvorivom tichu maľujú svoje prežitky a dojmy z Gotickej cesty.

Zvon a ranné chorálové spevy v maďarčine postupne pozapĺňajú priestor dvojlôžkovej izby na konci chodby, ktorá je v dotyku    s kostolom.

Je jar a na všetkých izbách sú ubytovaní ľudia z Ukrajiny, prevažne mamy s deťmi. Od marca do mája sa ich tu prestrieda približne 50, môžeme ich ubytovať a dokúpiť potrebné veci ako obliečky, lekárničky či matrace aj vďaka vašej podpore               a podpore našich partnerov.

Do noci sedíme nad zúčtovačkami a papierovačkami a dokladmi, ďalší termín podania sa blíži. Píšeme projekty.

December. Sme fyzicky napadnutí, lebo máme vyvesenú dúhovú vlajku, lebo sme skrátka presvedčení, že práva týkajúce sa LGBTI+ ľudí sú jednoducho ľudské práva, že v našom meste sa majú právo cítiť bezpečne, prijato a slobodne všetci jeho obyvatelia a obyvateľky.

Je večer a priatelia sa stretávajú v kaviarni, tlmené rozhovory vystriedajú výbuchy smiechu.

Tieto a mnoho iných chvíľ, frustrácie, únavy, ale aj radosti a spolupatričnosti tvorilo minulý rok.

A chceme vám za minulý rok poďakovať. Za to, že k nám chodíte, že nám dávate spätnú väzbu a delíte sa o názor. A hlavne, že sa zaujímate o svoje okolie. A že spolutvoríte Kláštor.O podujatiach a číslach

Zorganizovali sme 20 vedomostných kvízov, ktoré sa tešia vašej obľube, 43 koncertov, 43 čítačiek s autormi a autorkami nielen v Kláštore, ale aj na stredných školách v Rožňave, 19 divadelných a tanečných predstavení, 6 výstav vizuálneho umenia či 2 konferencie.

V spolupráci so združením Aj Ty v IT a študentkou Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika aj 10 workshopov na stredných školách a v Kláštore k digitálnym zručnostiam a bezpečnosti na internete.

V našich priestoroch sa naďalej konali pravidelné cvičenia jogy (44) i komunitné stretnutia pre Ukrajincov.

V októbri sme pridali do programu pravidelné pondelkové čítania pre deti. Jazz ste si mohli vychutnať 11-krát, výtvarne sa realizovať na 3 art jamoch, teda formáte akýchsi vizuálnych dielní, a povymieňať oblečenie, knihy a rastliny na 3 swapoch. V priestoroch co-workingu sa konalo mnoho školení, v týchto dňoch napríklad pre pedagógov a pedagogičky materských a základných škôl, školenia si zastrešuje vždy daná organizácia a je aj pre nás prínosom stretávať tu ľudí z rôznych oborov, profesií, špecializácií.

Sme aj veľmi radi, že nám mesto Rožňava minulý rok skontrolovalo a odsúhlasilo finančné prostriedky, ktoré sme od začiatku rekonštrukcie preinvestovali v Kláštore. To znamená aj to, že tu v prenájme budeme aj ďalšie roky.


O susedstve a komunite

Čo to vlastne je tá komunita?

Nemá to byť len nejaké dobre znejúce bezobsažné slovo. Komunita je napríklad a jednoducho pocit, že sem do Kláštora môžete kedykoľvek prísť. Znamená to poskytnúť vám priestor na stretávanie, či už v rámci vášho krúžku alebo voľné rozhovory len tak s priateľmi pri káve a oddych, prípadne v rámci moderovanej kritickej diskusie a otvárania rozmanitých tém.

Znamená to počúvať sa navzájom, spolupracovať, znamená to, že chceme reflektovať, čo vás zaujíma alebo o čom sa chcete dozvedieť, a prispôsobovať a rozširovať program tak, aby odpovedal aspoň na časť pestrosti záujmov ľudí v našom okrese a bezprostrednej blízkosti, vrátane seniorov či mládeže.

V jeseni sme tak pridali pravidelné pondelkové čítanie pre deti, teraz pridávame aktivity športovo-turisticko-recesistického klubu, ktorý sme nazvali Flying Monks. Má v pláne nielen organizáciu túr a behov, ale aj možnosť zapožičania športových potrieb ako bicykle, paddleboardy.

Chceme do tvorby a realizácie iných, chystaných zložiek programu, dať priestor aj združeniam v okolí, ktoré sa určitej téme dlhodobo a zaujímavým spôsobom venujú a mali záujem spojiť sily.

O verejnom priestore

Náš záujem nekončí za múrmi Kláštora a veľmi sa tešíme, že spolupráca s mestom na projekte Zelené obce vyústila minulý rok do výsadby 86 stromov (celková podpora 14 107,60 eur) v štyroch lokalitách v centre nášho mesta. Vznikla tak nová lipová alej v mestskom parku z 30 líp, vytvoril sa park medzi Rožňavským potokom a Autobusovou stanicou (spolu 25 stromov), parku v okolí Obchodno-kultúrneho centra (spolu 31 stromov).

Výzvu na podporu biodiverzity, ktorú zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia, sme zaregistrovali v roku 2019 a s touto iniciatívou a ponukou našej pomoci pri prípave podkladov a projektu sme oslovili predstaviteľov mesta, keďže oprávneným žiadateľom o dotáciu boli obce. Vtedajší pán primátor Pavol Burdiga, súčasný primátor Michal Domik, Ing. Vladimír Sobota, ktorý je odborníkom na zeleň a hlavný architekt mesta pán Tešlár (ale aj ďalšími predstavitelia mesta) boli kľúčoví pri podpore tohto projektu. Táto spolupráca predstavuje dobrý príklad medzi tretím sektorom a samosprávou v našom meste, a to dokonca naprieč volebnými obdobiami a vedeniami mesta.

Tešíme sa, že sa budeme môcť prechádzať alejou stromov a niekoľkými parkami, a že sa bude dýchať o čosi lepšie.


O tíme

Ako správne rozprestrieť energiu, na čo a kedy zamerať svoju pozornosť?

Náš tím tvorí niekoľko ľudí a náplň tvoria organizačné, produkčné, realizačné či manuálne práce. Čiastočne občas robia aj všetci všetko, ale každý má svoju hlavnú oblasť. Niekto je odborník na zvučenie podujatí, iný dohliada, aby bolo s účtovníctvom všetko v poriadku a pedantne a má pod palcom kníhkupectvo, ďalší robí skvelú kávu a stará sa o bar, alebo robí najkrajšie drevené schody v chotári.

Dopĺňame sa, potiahneme jeden za druhého, keď treba a niekomu hapruje zdravie alebo potrebuje sústrediť svoju kapacitu do inej dočasnej úlohy.

Gro všetkého, a vďaka čomu sa nám napriek občas vypuklejšej “všeobecnej blbej nálade” v krajine chce ísť ďalej je aj to, že sa máme ľudsky radi (aj keď občasný čierny humor môže byť pre pozorovateľa mätúci!).

O prostriedkoch

Podujatia sme zorganizovali a v našej činnosti sme pokračovali a pokračujeme aj vďaka Orange-u, FPU, EHP grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, regionálnemu príspevku a ďalším partnerom, ktorým patrí naša veľká vďaka.

Sledujeme rôzne výzvy, píšeme projekty a uchádzame sa o dotácie, časť prostriedkov riešime aj pôžičkou. Každé euro a jeho investovanie dôkladne zvažujeme.

Budeme nesmierne vďační, ak sa nám rozhodnete venovať 2 % z dane a môžeme tak naďalej pokračovať v našej práci.

A my pôjdeme nielen na zvyšných 98, ale na 100%.

ĎAKUJEME.

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs