6 apr/ So20:00

Ankramu

koncert


Krása je nový album kapely Ankramu

Od prvej skladby je jasná citlivosť, v ktorej sa celý album nesie: namiesto klasických kontrastných častí sú všetky piesne postavené na plynúcom prúde repetitívnych minimalistických figúr a sú vystavané a členené inštinktívne, jemne, žiadnu z nich nič nevyrušuje a ide tam, kam pudovo smeruje. Každá z piesní objíma svoj text, hudba a obrazy slov sa prepletajú a ústia do diela, ktoré nemá iný cieľ než existovať samo o sebe a pôsobiť na poslucháča, priniesť mu zážitok bez nutných kontextov, analýz, dôvodov, žánrov. Názov a aj zámer tohto albumu je krása.

Ankramu

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs