23 mar/ Št18:00

Čítanie s Dominikou Moravčíkovou

literatúra


Vo štvrtok podvečer sa budeme s prozaičkou a poetkou Dominikou Moravčíkovou rozprávať o jej knihách Dom pre jeleňa a Deti Hamelnu, o vzdelávaní rómskych detí i o tom, čo všetko môže človeku pomáhať pri písaní.

Príbehy Dominiky Moravčíkovej spája skúmanie hraníc medzi človekom a zvieraťom, medzi prírodou a ľudským obydlím. Rodiny žijúce v rôznych typoch osídlenia (od horskej osady cez salaš až po samotný Dom pre jeleňa) sa ocitajú v osídlach prekliatia, tajomstva, či sporu o vlastníctvo na pozadí vojnového alebo náboženského konfliktu.

Dominika MORAVČÍKOVÁ pochádza zo Strečna. Od októbra 2019 je doktorandkou odboru muzikológia Ústavu hudební vědy na FF UK v Prahe, študuje hudobné vzdelávanie rómskych detí na Slovensku. Tvorivo sa vyvíjala v rámci projektu Medziriadky. V roku 2020 absolvovala tvorivú rezidenciu Kina Úsmev v Košiciach a tvorivú rezidenciu TROJICA AIR v Banskej Štiavnici.

zdroj: litcentrum.sk

Podujatie je organizované v rámci projektu Rising with culture vďaka podpore Grantov EHP.


Čítanie s Dominikou Moravčíkovou

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs