14 sep/ Št18:00

Čítanie s Jurajom Kuniakom

literatúra


"Píšem z toho istého dôvodu, pre aký dýcham: aby som mohol žiť."

"Dýchanie je prejav života. Rastlina dýcha. Zelená planéta dýcha. Písanie je prejav života môjho intimissima, hladného po kráse."

(Juraj Kuniak v príspevku do knihy Mily Haugovej Písať ako dýchať)

Juraj Kuniak sa narodil 2. júla 1955 v Košiciach. Po absolvovaní stredoškolských štúdií v Košiciach študoval v rokoch 1973 – 1978 na Elektrotechnickej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe. V rokoch 1978 – 1992 pracoval ako vývojový pracovník Závodov výpočtovej techniky. Vzdelanie si rozšíril dvojročným externým štúdiom na Katedre počítačov Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1990 sa zúčastnil na medicínsko-horolezeckej expedícii Pamír. Jej dramatický priebeh a predchádzajúce horolezecké skúsenosti sa neskôr premietli do jeho literárnej a televíznej tvorby. Po návrate z Pamíra založil vydavateľstvo Skalná ruža. Od roku 1992 do roku 2020 podnikal v oblasti telekomunikácii ako spoločník a posledných pätnásť rokov aj ako riaditeľ firmy TELCO. Titul MBA (Master of Business Administration) získal na Nottingham Trent University (2005 – 2007). V súčasnosti riadi vydavateľstvo Skalná ruža. Žije v Kordíkoch pri Banskej Bystrici.

(litcentrum.sk)

Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia

Čítanie s Jurajom Kuniakom

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs