16 feb/ Št18:00

Čítanie s Mariánom Andričíkom

literatúraVo štvrtok podvečer sa budeme s profesorom Mariánom Andričíkom rozprávať o jeho hstoricky prvom slovenskom preklade biblického barokového eposu anglického básnika Johna Miltona. 

Strhujúce veršované spracovanie tematiky biblickej knihy Genezis v dvanástich knihách sčasti napĺňa žánrové konvencie eposu s nadväznosťou na antických, ale aj súdobých klasikov tohto žánru (Homér, Vergílius, Tasso), predovšetkým je však dôkazom básnického génia Johna Miltona, ktorý aj s výrazným zdravotným handicapom ako nevidiaci bol schopný vytvoriť mnohorozmerné dielo, ktoré svojou šírkou záberu, bohatstvom básnickej imaginácie, jazyka i nekompromisným mravným apelom je výsostne aktuálne aj dnes. V Stratenom raji Milton po prvý raz v dejinách anglickej literatúry použil blankvers, do tých čias vyhradený dráme, ako veršový rozmer eposu. Súčasťou vydania je bohatý poznámkový aparát a sprievodná štúdia Mariána Andričíka. Vyše šesťstostranová kniha v tvrdej väzbe s prebalom vychádza s pôvodnými ilustráciami Williama Blakea a v minimalistickej knižnej úprave Jakuba Milčáka.

Marián Andričík absolvoval gymnázium v Humennom, potom študoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pracoval ako redaktor časopisu Dotyky. Debutoval zbierkou reflexívnej poézie Skúška správnosti (1989). Sústavne sa venuje prekladom prózy a poézie hlavne z anglickej a americkej literatúry (S. King, B. Childish, J. Grisham, J. Keats, T. Hughes, A. C. Doyle, J. Trollopeová a i.), zostavil antológiu beatnickej poézie Nahý anjel … alebo Nahlas (1995). Do zborníka Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach (1999) prispel štúdiou o prekladoch Poeovho Havrana do slovenčiny. Autor knihy K poetike umeleckého prekladu (2004). V r. 2010 zostavil a preložil antológiu beatnickej poézie Beatnici. Je profesorom na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, venuje sa umeleckému prekladu, literárnej vede a svetovej literatúre.

zdroj: litcentrum.sk

Podujatie je organizované v rámci projektu Rising with culture vďaka podpore Grantov EHP.

Čítanie s Mariánom Andričíkom

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs