28 mar/ Št18:00

Čítanie s Máriou Ferenčuhovou

literatúra


Mária Ferenčuhová vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu, postgraduálne dejiny a teóriu filmu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ako aj Sciences du Langage na Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales v Paríži. 

Prózu, poéziu a umelecké preklady publikuje v periodikách Fragment, Park, Host, Romboid, Vlna a v zborníku festivalu Ars poetica (2003) a i. 

Jej verše boli preložené do angličtiny. Na FTF VŠMU prednáša dejiny a teóriu dokumentárneho filmu. Odborné články a štúdie publikuje v časopisoch KINO-IKON, OS, História, Romboid, Tvorba T, Slovenské divadlo, Človek a spoločnosť, v zborníku Priestor vo filme (2000) a i. Pravidelne sa prezentuje v českých časopisoch Cinepur a Iluminace. Prekladá z francúzštiny (P. Virilio, A. Nothomb a i.). 

Doteraz jej vyšli básnické zbierky Černozem, Imunita, Ohrozený druh, Princíp neistoty a Skryté titulky.

/zdroj: litcentrum.sk/

Podujatie je organizované v rámci projektu Rising with culture vďaka podpore Grantov EHP.


Čítanie s Máriou Ferenčuhovou

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs