9 mar/ Št18:00

Čítanie s Veronikou Dianiškovou - ZRUŠENÉ

literatúra


Vo štvrtok podvečer sa budeme s Veronikou Dianiškovou rozprávať najmä o jej písaní príbehov pre deti a o poézii pre dospelých, ale i o tvorbe rozhlasových relácií, či o tom, ako sa jej život (ne)zmenil s príchodom dcérky.

"Musím sa priznať, že neviem analyzovať ani inak objasniť proces svojho písania... K svojim textom akosi nemám čo dodať. Keď píšem, tak jednoducho píšem, pričom sa snažím vyjadrovať čo najpresnejšie. Jediné, čo sa odvážim povedať o svojich textoch je, že najčastejšie vznikajú, keď som na cestách, alebo sa dlhodobo zdržiavam niekde „inde“ – v geografickom zmysle. Keď som v pohybe. Človek je vtedy asi otvorenejší a vnímavejší na to, čo nechal za sebou a čo (ne)nachádza na novom mieste..."

Veronika Dianišková sa narodila 21. februára 1986 v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia študovala od roku 2005 na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení, odbor divadelná réžia a dramaturgia. V období od septembra 2007 do júna 2008 bola na študijnej stáži so zameraním na divadelnú dramaturgiu v Lisabone. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia a obhájení bakalárskej práce (téma: Dramatické napätie v prózach Gabriela Garcíu Márqueza) pokračovala od septembra 2009 v magisterskom štúdiu na VŠMU v odbore divadelná dramaturgia. Autorské texty publikuje priebežne v periodikách (Revue aktuálnej kultúry, Slovenské pohľady, LET, Dotyky), prezentuje ich v rozhlase (Rádio Devín, Rádio Regina) a na rôznych podujatiach. Takisto publikuje analyticko-kritické články z divadelnej oblasti (SME, Týždeň, Nota bene a i.). V súčasnosti pracuje v Slovenskom rozhlase.

zdroj: litcentrum.sk

Podujatie je organizované v rámci projektu Rising with culture vďaka podpore Grantov EHP.


Čítanie s Veronikou Dianiškovou - ZRUŠENÉ

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs