30 nov/ Št18:00

Ester Sabik | Sakrálnosť Gemera

fotografia


Spomaliť, spomaliť a preniesť sa.
Krajiny v kostoloch.
A svetlo už mäkne.
Fotografka a umelkyňa Ester Sabik sa v rámci umeleckej rezidencie v KC Kláštor navracala na Gemer, aby prechádzala zákutia Gotickej cesty. Od kostolíkov a oltára v Henckovciach, cez Štítnik, Rákoš, všetky lúky a krajiny medzi nimi, postupne prenikala do detailov, štruktúry kameňa, intímneho zobrazenia a precítenia celkov, až po priam ceremoniálne chvíle toho špeciálneho druhu samoty.A lúč už možno každú chvíľu prejde za ďalší záhyb klenby.
Koľko tu ale trvá chvíľa?
Ester Sabik vo svojich obrazoch zbiera a oživuje morské vlny, hladiny riek, padajúce kvapky dažďa, tentoraz svetlo a pocit v kostoloch Gotickej cesty. Snaží sa odhaľovať krásu a hĺbku všetkých najmenších efemérnych prvkov, ktoré sa môžu zdať, že miznú priamo pred očami v slede rýchlych dní a spoločnosti. Pracuje hlavne s analógovou fotografiou, no experimentuje s rôznymi médiami a procesmi, napríklad aj tým, čo nazýva TOgrafiou, teda nie fotografiou ako zrkadlom, ale sebatvorivým prvkom, v ktorých oživuje rituál, pohyb. Fascinuje ju krehkosť prítomného okamihu, života a smrti, jej fotografie vzbudzujú k väčšej citlilvosti.
Príďte už tent štvrtok, 30. 11. o 17:00, na krásnu vernisáž a uvedenie fotografickej výstavy v priestoroch Kláštora do života. Tešíme sa na Vás.Výstava fotografií Sakrálnosť Gemera je realizovaná v rámci projektu Rastieme s kultúrou - Grantov EHP a Nórska


BIOEster Šabíková (1994) je absolventkou Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2020). Jej fotografie v roku 2020 zahrnuli jej tvorbu do holandskej knižnej publikácie Fresh Eyes o 100 európskych vychádzajúcich talentoch fotografie.Jej samostatná výstava Krehkosť bytia/ Atelier živej hmoty bola uvedená v Galérii Sýpka vo Valašskom Meziříčí v Čechách, reprezentovala Slovensko pod záštitou spoločnosti Canon v Európskom hlavnom meste kultúry v Matere, absolvovala aj rezidenčný pobyt v macedónskych horách či udalosť portfolio review vo Francúzskom Perpignane počas Visa pour l'image. Počas pobytu v Arles bola súčasťou viacerých kolektívnych výstav,
ako aj súčasťou publikácie XYZ od parížskeho vydavateľstva CaféBabel.
Cyrcle Cycle, časť z práce Back to Animism, zahrnutá do výstavy Textile Art of Today, bola zahájená v septembri 2021 na Slovensku v priestoroch Danubiany a následne putovala po Česku, Poľsku a Maďarsku.

Podujatie je organizované v rámci projektu Rising with culture vďaka podpore Grantov EHP.

Ester Sabik | Sakrálnosť Gemera

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs