2 aug/ Pi08:00

Krehký fest

festival


Krehky fest je medzinárodný, putovný a multižánrový umelecký festival malého formátu, ktorý sa tematicky zameriava na tzv. krehké témy, ako sú feminizmus, problém pretrvávajúceho rasizmu, na práva LGBTIQA+ komunity, práva menšín a zvirat, environmentálny žiaľ, zdravotné a mentálne postihnutia a neurodiverzita, sociálne vylúčenie, nedostupnosť bývania atď.

Druhý ročník tohto festivalu sa bude odohrávať od 2. do 4. augusta u nás v Kláštore.

Tak ako minulý rok, aj teraz sa môžete tešiť na pestrý program - výstavu, divadlo, diskusie, workshopy a mnoho iného.

Krehký fest

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs