26 nov/ So20:00

MONOS

Koncert


..zámerom projektu – ink – je vytvorenie uceleného EP, ktoré bude obsahovať 5 tématicky rozličných trackov, ktoré spája fakt, že sa nachádzajú vo forme tetovania na mojej pokožke. Tetovania na mojom tele otvárajú témy, zobrazujú udalosti, ktoré ma sformovali do podoby človeka, akým som dnes. Hlavnými heslami sú – začiatok, spojenie, jedinečnosť, dozretie, cyklus.

Ku každému z týchto slov začnem postupne zbierať materiál – zvukový, textový, výtvarný, ktorý vytvorí jednotlivým trackom štruktúru – vytvorí z tracku obraz, ktorý by som chcela zachytiť a predať v zvukovej forme ďalej.

To, čo chcem ponúknuť ja, je omnoho viac ako track, je to hra, či už so slovom, jeho významom, hra s jeho formou, zvukom, či samotná hra s beatom a nachádzaním jeho rôznych vrstiev. “Monos

MONOS

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs