4 apr/ Št17:00

Naša budúcnosť je lokálna

prednáška


Prednáška/beseda s Tomášom Hajzlerom o dobrom živote, o zmysluplnej, radostnej a uzdravujúcej práci, o dôležitosti drobných miestnych podnikov a ďalších aspektov lokálnej ekonomiky, o potrebe obklopiť sa blízkymi ľuďmi a o tom, či a ako je možné v dnešnej atomizovanej konzumnej spoločnosti vziať svoj unesený život späť do vlastných rúk.O živote žitom v súlade so sebou samým, s ostatnými ľuďmi a prírodou, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. O tom, ako žiť, aby sme boli šťastní, druhým užitoční a zároveň rešpektovali limity planéty.

V dnešnej dobe žijeme v najbohatšej civilizácii, ktorá kedy na tejto planéte existovala, a napriek tomu čelíme mnohopočetným krízam; od krízy klimatickej cez hrozby spojené s narastajúcimi nerovnosťami, nástupom umelej inteligencie, cez extrémizmus, vojny až po kolabujúcu demokraciu.Na to, či prežijeme radostný a plnohodnotný život, má veľmi silný vplyv päť našich najdôležitejších lokálnych ekosystémov, v ktorých trávime naše životy: ekosystém rodiny, školy, firmy, spoločnosti a samozrejme ekosystém planéty.Naša budúcnosť je lokálna.

Vstupné: je dobrovoľné a slúži na pokrytie cestovných nákladov pre lektora. 

Podporte akciu i ďalšie aktivity propagácie lokálnosti cez účet vo Fio banke: SK08 8330 0000 0022 0108 3112.

Tomáš Hajzler sa profesijne venuje téme práce a budúcnosti podnikania. V Česku uviedol do života hnutie Svoboda v práci, koncepciu slobodnej firmy a spoluzaložil spoločenstvo organizácií Slušná firma ako i vydavateľstvo PeopleComm, ktoré vedie s víziou najekologickejšieho európskeho vydavateľstva, to všetko s cieľom prispieť k zmene spôsobu, akým sa v Česku a na Slovensku podniká a pracuje.
V pražských Modřanech spoluzaložil skupinu „KPZ“ (Komunitou podporovaného poľnohospodárstva) a v Prahe tiež stál pri zrode prvého českého spolkového potravinového obchodu „Obživa“. Je spoluautorom projektu „Zpátky k jídlu“, podporuje české Zero waste hnutie a ako dobrovoľník pomáhal v školách svojich detí. O témach novej práce, budúcnosti podnikania, výchovy, vzdelávania a miestne ukotveného života píše a prednáša od roku 2007.

Alter Nativa Brdárka
Občianske združenie pôsobiace dvadsiatym rokom v malej gemerskej obci Brdárka, známej svojou zachovalou ľudovou architektúrou a rozsiahlymi čerešňovými sadmi tradičných odrôd.
Realizujeme praktické remeselné kurzy a vzdelávacie podujatia, opravujeme tradičné staré domy v obci tradičnými a environmentálne vhodnými metódami, staviame drobné štruktúry pre komunitu, vydávame publikácie približujúce tému permakultúry a prírodného staviteľstva. Propagujeme lokálnosť a snažíme sa ukazovať príklady, ako sa veci robiť dajú.
https://alter-nativa.sk/lokalnost.org je web, ktorý spravuje tím priateľov, ktorí sa rozhodli priložiť ruku k dielu a dostať viac do povedomia - šíriť myšlienku, obsah aj význam lokálnosti. Lokálnosť je široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa všetko, čo je človeku prirodzené, jeho potreby: od (zdravého) jedla, spôsobu života (komunita, vzťahy, spojenia), práce (ktorá napĺňa), vitálneho životného prostredia a podobne. Vytvárame užitočné prepojenia a ponúkame inšpirácie ako žiť vo svojej obci, meste, oblasti - plnohodnotný a naplnený život.

https://www.facebook.com/event...

Naša budúcnosť je lokálna

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs