4 máj/ So19:00

Petra Fornayová a kol.: Zelená je tráva

divadlo


Načo umývať pohárik od jogurtu, keď niekto lieta štyrikrát za rok do Thajska?

Docu-fiction predstavenie Zelená je tráva predstavuje ambiciózny politický plán, ktorým sa má vyriešiť ekologická kríza. Hľadá odpoveď na otázku, či existujú riešenia pre postupujúcu ekologickú krízu – budú to súkromné stratégie alebo globálne politické riešenia? Do akej miery budeme pri tom ochotní a schopní nasledovať aj „mravný zákon“? Rozhodovať o tom budú aj diváci.

Naša mravnosť sa točí okolo nás samých. Ak sa naplnia apokalyptické predpovede, hoci len čiastočne, tak máme dnes bližšie k distopii než k utopickému zázraku a „mravný zákon v nás“ čakajú výzvy. Sme jediný druh, ktorý si ničí vlastné životné prostredie, zároveň s tým však aj životné prostredia mnohých iných živočíšnych druhov. Víziou je spoločnosť, v ktorej antropocentrizmus prestane existovať. Čaká na nás nové desatoro?

Podľa niektorých vedcov sme už teraz svedkami globálneho kolapsu. Niektorí tvrdia, že nám pomôže prehĺbenie úcty k prírode a solidarita, iní nabádajú k ezoterizmu ako novému náboženstvu, ktoré by dalo nový zmysel života spoločnosti závislej na enormnej spotrebe energie a na bezbrehom konzume. Iní veria v pomoc technológií (hoci už v roku 1865 Wiliam Stanely Jevons popísal paradox, že technologický pokrok nevedie k zníženiu spotreby).

Mnohí sa však prikláňajú k názoru, že sú to len naivné a utopické predstavy – aj keby sa podarilo znovu nastaviť systém, po čase sa vrátime k využívaniu zdrojov na zabezpečenie vlastnej existencie na úkor zvyšku ekosystému. Lebo tento vzorec správania je jednoducho základným predpokladom života. Relatívna stabilita ekosystému končí, keď začnú dochádzať zdroje.

Ako hovorí poľský filozof Henryk Skolimowski – demokracia už nestačí, potrebujeme ekokraciu ako formu vlády, ktorá rešpektuje celý prírodný systém.

Koncept, réžia, texty: Petra Fornayová

Účinkujú: Vlado Zboroň, Silvia Sviteková, Petra Fornayová

V dokrútkach: Marinko Pintar, Lazi Drago, Vlado Zboroň

Dramaturgia: Peter Šulej

Médiá, zvuk, technická réžia: Fero Király, Jakub Pišek

Scéna: Matej Gavula

Videodokrútky a editing: Adam Hanuljak, Jakub Pišek

Produkcia: Asociácia súčasného tanca, Asociácia Divadelná Nitra

/zdroj: pakt.sk/

Petra Fornayová a kol.: Zelená je tráva

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs