28 okt/ So14:00

Sociálne podnikanie v Nórsku a na Slovensku

prednáška


Ole Pedersen z Hausmania Kulturhus predstaví svoju činnosť v oblasti sociálneho podnikania a tiež koncept sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania všeobecne v Nórsku.Milo Kováč predstaví činnosť Druživy v oblasti sociálneho poľnohospodárstva, sociálneho podniku Kláštor a tiež koncept sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania všeobecne na Slovensku.
DISKUSIA
Po skončení diskusie sa prejdeme na dve miesta realizácie projektov Druživa, o.z. - Komunitná záhrada a environmentálny vzdelávací areál pod kalváriou

Ole Pedersen vedie Kultúrne centrum Hausmania v Osle.Milo Kováč je predseda Druživa, o.z., vedúci Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku, štatutárny zástupca registrovaného sociálneho podniku Kláštor. Prevádzkoval tréningovú kaviareň v Prahe a dlhoročne pôsobí v rôznych MVO na Slovensku a v ČR, prevažne so sociálnym zameraním.

Podujatie je organizované v rámci projektu Rising with culture vďaka podpore Grantov EHP.

Sociálne podnikanie v Nórsku a na Slovensku

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs