Kontakt

Prepojenie minulosti budovy s novým obsahom

Čo bolo a je podľa vás najväčším hnacím motorom vašej aktivity?

Motivovaní sme najmä tým, že chceme v našom meste fungujúci priestor plný kultúry, umenia, kreativity, neformálneho vzdelávania, v ktorom sa budú ľudia cítiť príjemne a kde budú môcť zároveň sami nájsť miesto na vlastnú sebarealizáciu. Chceme, aby bolo vidieť, že v Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor sa prepája minulosť budovy s novým obsahom.

Viete si predstaviť rekonštrukciu bez dobrovoľníkov?

Určite nie.

Ako môže toto centrum pomôcť chudobnému regiónu, akým je Gemer?

V prvom rade môže inšpirovať, chceme však tiež, aby si v Kláštore našlo svoje miesto sebarealizácie čo najviac Rožňavčanov a Rožňavčaniek na poli umenia, kultúry, vzdelávania, kreatívneho priemyslu.

Postupne ponúkame zázemie, kontakty a pomoc všetkým aktívnym ľuďom v meste a na okolí, s tým, že priamo v Kláštore sa budú títo ľudia stretávať, komunikovať, vymýšľať a realizovať svoje projekty, ktoré budú samozrejme generovať ďalšie financie. Časť prevádzok bude fungovať na báze sociálneho podnikania, čo by mohlo pomôcť aspoň niekoľkým z tých, ktorí majú objektívne problémy sa zamestnať.

NULL